Manylion y penderfyniad

Procurement of Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Envelope Works to Council Owned Properties

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for the appointment of contractors to deliver the Council’s Whole House Envelope programme through the Procure Plus framework.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad ac eglurodd fod y Cyngor wedi cychwyn ar brosiect uchelgeisiol i gyflwyno Safon Ansawdd Tai Cymru ar bob un o’i gartrefi erbyn 2020.  

 

Cam olaf y rhaglen oedd cyflwyno ‘gwaith amgylchynu’. Bydd y rhaglen tynnu at ei therfyn ym mis Rhagfyr 2021 oherwydd cyfyngiadau a wynebwyd yn sgil pandemig Covid-19. 

 

Roedd yr adroddiad yn cynnig penodi contractwr ar gyfer y gwaith sydd yn weddill.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Aelodau yn cefnogi Dyfarniad Uniongyrchol i gontractwr a enwir yn yr adroddiad, i ymgymryd â Rhaglen Amgylchynu T? Cyfan, drwy’r fframwaith Procure Plus.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/06/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/06/2021

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •