Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol a byddai'n cysylltu â'r Cadeirydd a'r Prif Swyddogion ar eitemau a drefnwyd ar gyfer mis Gorffennaf er mwyn darparu ar gyfer Adroddiad Blynyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Tynnwyd sylw aelodau at y sesiwn friffio ar ailgylchu a gynhelir yn ddiweddarach ar yr un dyddiad.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr yn ogystal ag Aelodau'n cyflwyno eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, y byddai'r Pwyllgor Adferiad newydd yn cynorthwyo Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu trwy nodi pynciau a meysydd risg i'w hystyried, i helpu gyda'r cam adfer.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr David Evans a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; ac

 

 (b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

 (c)      Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 26/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/06/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: