Manylion y penderfyniad

Recruitment of Chief Executive

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek approval to recruit to the role of Chief Executive following the recent notice of intention to resign given by the current post holder and to agree the recruitment process and remuneration package.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol adroddiad i geisio cymeradwyaeth i recriwtio i rôl y Prif Weithredwr yn dilyn yr hysbysiad diweddar o fwriad i ymddiswyddo a roddwyd gan ddeiliad presennol y swydd, ac i gytuno ar y pecyn a’r broses recriwtio.

 

Yn dilyn awgrym gan y Cynghorydd Richard Jones, cytunwyd y byddai’r degfed pwynt bwled yn y Disgrifiad Swydd yn cael ei ehangu i adlewyrchu’n gliriach y cafodd cyngor a chymorth eu darparu i Aelodau etholedig mewn ffordd anwleidyddol. Gyda’r diwygiad hwnnw, cyflwynwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Ian Roberts a Mike Peers. Byddai’r geiriad terfynol yn cael ei rannu gyda’r panel cyfweld.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cytuno ar recriwtio Prif Weithredwr newydd;

 

(b)       Cytuno ar y pecyn tâl arfaethedig, sydd heb newid; a

 

(c)       Chytuno ar y broses recriwtio a’r amserlen arfaethedig, gan ymgorffori’r diwygiad i’r Disgrifiad Swydd.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 03/08/2021

Dyddiad y penderfyniad: 01/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/04/2021 - Cyngor Sir y Fflint

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •