Manylion y penderfyniad

Internal Audit Progress Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present to the Committee an update on the progress of the Internal Audit Department.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad rheolaidd yn dangos cynnydd yn erbyn y Cynllun, adroddiadau terfynol a gyhoeddwyd, olrhain camau gweithredu, dangosyddion perfformiad ac ymchwiliadau presennol.

 

Nid oedd unrhyw adroddiad coch (sicrwydd cyfyngedig) wedi’i gyflwyno ers yr adroddiad diwethaf ym mis Ionawr. Roedd cynnydd ar adroddiadau â statws Ambr Goch (rhywfaint o sicrwydd) yn dangos bod y rhan fwyaf o gamau wedi’u gweithredu. O ran Olrhain Camau Gweithredu, roedd cynnydd o ran cwblhau camau gweithredu hwyr yn cael ei fonitro, gan gydnabod yr effaith o’r sefyllfa argyfwng. Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf hefyd ar yr adnoddau yn y tîm Archwilio Mewnol fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorydd Dunbobbin a’r Cynghorydd Axworthy.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 02/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 18/11/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/11/2020 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: