Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Internal Audit Department.

Penderfyniadau:

Wrth gyflwyno’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried, dywedodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol nad oedd unrhyw newid wedi’i wneud ers y cyfarfod diwethaf.  Byddai’r eitemau ar adroddiadau Grantiau Corfforaethol a Swyddfa Archwilio Cymru a drafodwyd yn ystod y cyfarfod yn cael eu trefnu.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Derbyn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd; ac

 

 (b)      Awdurdodi Rheolwr yr adran Archwilio Mewnol, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, i amrywio'r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/03/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: