Manylion y penderfyniad

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Audit Committee meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi’u cwblhau neu ar y gweill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/03/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: