Manylion y penderfyniad

Theatr Clwyd Trust Model

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To receive the recommendation of the Theatr Clwyd Board of Governors on its recommended model of future governance.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Butler yr adroddiad oedd yn ystyried adolygiad amserol o’r opsiynau ar gyfer llywodraethu yn Theatr Clwyd. 

           

Eglurodd y Prif Weithredwr bod Bwrdd Llywodraethwyr Theatr Clwyd wedi cwrdd ar 4 Mehefin 2019 ac argymhellwyd model llywodraethu a ffefrir gyda throsglwyddiad yn barod ar gyfer cychwyn blwyddyn ariannol 2021/22. Cefnogwyd hyn gan yr Aelodau Cabinet.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)     Bod argymhellion Bwrdd Llywodraethwyr Theatr Clwyd ar gyfer y model llywodraethu a ffefrir ar gyfer y dyfodol yn cael ei gefnogi; a

 

(b)      Bod adroddiad llawn a therfynol ar ddiwydrwydd dyladwy ar gyfer y model a ffefrir yn dod yn ôl i’r Cabinet., er mwyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud heb fod yn hwyrach na mis Rhagfyr 2019.          

Awdur yr adroddiad: Neal Cockerton

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/06/2019

Accompanying Documents:

  • Theatr Clwyd Trust Model