Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.  Dywedodd y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 9 Ebrill 2019. 

 

Cytunwyd y byddai eitem ynghylch gostegu traffig yn cael ei chynnwys ar y Rhaglen i’w hystyried yn un o gyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol. 

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei newid; a

 

 (b)      Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 25/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/02/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/02/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: