Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme (Environment)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

            Cyflwynodd Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd y Rhaglen Waith i'r Dyfodol er ystyriaeth.  Dywedodd y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal ar 11 Rhagfyr 2018.  Cytunwyd y byddai'r eitem ar Bwyntiau Gwefru Ceir Electronig yn cael ei gohirio i'w hystyried yn un o gyfarfodydd nesaf y Pwyllgor. 

 

Awgrymodd y Cynghorydd Joe Johnson y dylid cynnal gweithdy ar wastraff ailgylchadwy.  Yn ystod y drafodaeth, cytunwyd y dylid trefnu sesiwn wybodaeth fer i'r Pwyllgor cyn dechrau un o'r cyfarfodydd nesaf.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y dylid diwygio'r Rhaglen Waith i'r Dyfodol; a

 

(b)       Y dylid awdurdodi'r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio'r Rhaglen Waith i'r Dyfodol rhwng cyfarfodydd pan fydd angen.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 21/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/11/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/11/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: