Manylion y penderfyniad

Communities First

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To update on the closure of the Communities First programme and succession arrangements.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Newid Sefydliadol) adroddiad Cymunedau’n Gyntaf oedd yn rhoi manylion o’r broses gyflwyno oedd yn mynd rhagddi.

           

            Byddai Llywodraeth Cymru (LlC) yn gweithredu dwy raglen newydd o 1 Ebrill 2018. Byddai’r gyntaf, y Gronfa Waddol, yn cynnig cyllid graddfa fach i Gyrff Darparu Lleol ac yn eu galluogi i barhau i ddarparu rhai gweithgareddau Cymunedau’n Gyntaf effeithiol am ddwy flynedd arall.  Yr ail oedd y Rhaglen Cyflogadwyedd fyddai’n rhoi’r seilwaith reoli i Gyrff Darparu Lleol ar gyfer y rhaglen Communities 4 Work, ac a fyddai’n ariannu mwy o gymorth i bobl ddi-waith mewn ardaloedd difreintiedig fyddai hefyd yn weithredol tan Mawrth 2020.     

 

            Nodwyd strwythur arfaethedig ar gyfer darparu’r rhaglenni newydd yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a) Nodi bod Sir y Fflint wedi rheoli rhaglen bontio Cymunedau’n Gyntaf yn llwyddiannus; a

 

(b) Cymeradwyo’r strwythur newydd ar gyfer darparu Communities 4 Work a’r rhaglenni cysylltiedig.

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 09/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 20/02/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/03/2018

Accompanying Documents:

  • Communities First