Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Treasury Management Strategy 2018/19 for recommendation to the Council.

Penderfyniadau:

Bu i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyno Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 er mwyn ei chymeradwy a’i hargymell gan y Cyngor.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo ac argymell Strategaeth Reoli Trysorlys 2018/19.

Awdur yr adroddiad: Liz Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 09/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 20/02/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/03/2018

Accompanying Documents: