Manylion y penderfyniad

Suggested items for the National Forum for Chairs of Standards Committees

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Ceisiodd y Cadeirydd eitemau ar gyfer y rhaglen Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau a oedd wedi’i drefnu ar gyfer Ionawr 2024.  Cytunwyd ar yr argymhellion canlynol:

 

·         Gofyn pryd fydd y Cynhadledd Cymru Gyfan ar gyfer Pwyllgor Safonau yn digwydd.

·         Ceisio diweddariad ar y cynnydd o ran mabwysiadu trothwy cyson ar gyfer datgan anrhegion a lletygarwch yng Nghymru.

·         Ceisio barn os yw Arweinwyr Gr?p yn cael caniatâd i eistedd ar Bwyllgorau Safonau ar draws Cymru, o ystyried y ddyletswydd newydd ar hyrwyddo ymddygiad moesegol.

·         Hyrwyddo’r Addewid Cwrteisi a Pharch.

·         Rhannu dysgeidiaeth o’r ymweliadau arsylwi yn y cyfarfodydd  all gynorthwyo cynghorau eraill.

·         Canfod unrhyw ganllawiau ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol sy’n wahanol i’r hyn a gynhyrchwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).

 

Cynigiwyd yr eitemau uchod gan y Cynghorydd Teresa Carberry ac fe’u heiliwyd gan Mark Morgan.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr eitemau uchod yn cael eu cyflwyno fel rhai i’w cynnwys ar raglen cyfarfod nesaf y Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgor Safonau.

Dyddiad cyhoeddi: 05/02/2024

Dyddiad y penderfyniad: 06/11/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/11/2023 - Pwyllgor Safonau