Manylion y penderfyniad

Capital Programme Monitoring 2023/24 (Month 4)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the Month 4 Capital Programme information for 2023/24.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i’r Rhaglen Gyfalaf 2023/24 ers ei gosod ym mis Ionawr 2023 hyd at ddiwedd Mis 4 (Gorffennaf 2023), ynghyd â’r gwariant gwirioneddol hyd yma a’r sefyllfa derfynol a ragwelir a hithau’n gynnar yn y flwyddyn.

 

Bu cynnydd net o £36.586 miliwn i’r Rhaglen Gyfalaf yn ystod y cyfnod, a oedd yn cynnwys:

 

  • Cynnydd net o £18.557 miliwn yng nghyllideb y rhaglen – Cronfa’r Cyngor £16.066 miliwn, y Cyfrif Refeniw Tai £2.491 miliwn;
  • Cyflwyniad i Arian a Ddygwyd Ymlaen o 2022/23 o £18.029 miliwn (Cronfa’r Cyngor)

 

Y gwariant gwirioneddol oedd £16.215 miliwn.

 

Roedd derbyniadau cyfalaf a gafwyd yn chwarter cyntaf 2023/24 yn gyfanswm o £0.651m.

 

Roedd hynny’n rhoi gwarged diwygiedig a ragwelir yn y Rhaglen Gyfalaf ym Mis 4 o £1.953 miliwn (o warged cyllido agoriadol o £1.302 miliwn) ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2023/24 - 2025/26, cyn gwireddu derbyniadau cyfalaf ychwanegol a/neu ffynonellau cyllid eraill.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad cyffredinol;

 

(b)       Cymeradwyo'r addasiadau i gael eu cario ymlaen; a

 

(c)        Chymeradwyo’r dyraniadau ychwanegol.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 12/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/09/2023

Accompanying Documents: