Manylion y penderfyniad

Housing Support Grant - Extension of Contract for The Wallich, Homeless Hub

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To extend the contract for The Glanrafon – Emergency Homeless Hub for 1 year (end of 23/24) with an option to extend for an additional year (end of 24/25).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bibby yr adroddiad oedd yn rhoi trosolwg o ymestyn y contract ar gyfer y Ganolfan Argyfwng i Bobl Ddigartref.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ymestyn y contract ar gyfer Glanrafon – Canolfan Argyfwng i’r Digartref am flwyddyn (diwedd 23/24) gyda’r opsiwn am flwyddyn ychwanegol (diwedd 24/25).

Awdur yr adroddiad: Martin Cooil

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 14/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/03/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 23/03/2023

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •