Manylion y penderfyniad

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Ar ran y rhai a oedd yn bresennol o Mercer, datganodd Mrs McWilliam a Mr Harkin gysylltiad mewn perthynas ag eitem 12 ar y rhaglen a gadawsant y cyfarfod tra oedd eitem 12 yn cael ei thrafod.

 

Datganodd y Cynghorydd Wedlake gysylltiad oherwydd ei fod yn aelod o’r Gronfa Bensiynau a Chyngor Cymuned Coedpoeth. Nododd ei fod hefyd yn aelod o SERA.

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau eraill.

Dyddiad cyhoeddi: 03/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/11/2022 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd