Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy 2023/24 - Treasury Management Policy Statement, Practices and Schedules 2023 to 2026

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Treasury Management Strategy 2023/24 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn cyflwyno Strategaeth Rheoli’r Trysorlys drafft ar gyfer 2023/24 i’w gymeradwyo a’i argymell i’r Cyngor, ar y cyd â:

 

·         Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026

·         Arferion ac Atodlenni Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026

 

Cafodd yr adroddiad ei ystyried yn fanwl yn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 25 Ionawr 2023.  Roedd yr adroddiad yn cyd-fynd â hyfforddiant a roddwyd i holl Aelodau'r Cyngor ynghylch Rheoli'r Trysorlys ar 7 Rhagfyr 2022.

 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y canlynol yn cael ei gymeradwyo i’w argymell i’r Cyngor:

 

  • Strategaeth Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023/24
  • Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026
  • Arferion ac Atodlenni Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026

Awdur yr adroddiad: Chris Clarke

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 23/02/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/02/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/03/2023

Accompanying Documents: