Manylion y penderfyniad

Feedback from the Ethical Liaison Meeting

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro'r adroddiad a oedd yn crynhoi adborth o’r cyfarfod Cyswllt Moesegol a gynhaliwyd ar 6 Hydref 2023 a fynychwyd gan Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, Arweinydd y Cyngor ac Arweinwyr Gr?p.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan Gill Murgatroyd a’r Cynghorydd Ian Papworth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn goruchwylio datblygiad y rhaglen hyfforddi ar gyfer Cynghorwyr Sir ac Arweinwyr Gr?p.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 05/02/2024

Dyddiad y penderfyniad: 06/11/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/11/2023 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: