Manylion y penderfyniad

Procurement of Fleet Contract Extension

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek Cabinet approval for the 6 month extension period.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad ac eglurodd bod angen cyfnod estyniad llawn ar gyfer cyfnod o 6 mis, a fyddai’n caniatáu ar gyfer cwblhau’r broses gaffael lawn.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo dyfarniad estyniad 6 mis dros dro i’r Contract Fflyd presennol o 2 Hydref 2023;

 

(b)       Nodi y byddai adroddiad arall yn cael ei gyflwyno er mwyn cymeradwyo’r telerau ymestyn llawn ar ôl i’r broses gaffael ddod i ben.

Awdur yr adroddiad: Katie Wilby

Dyddiad cyhoeddi: 12/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

  • Restricted enclosure  
  •