Manylion y penderfyniad

A New Tribunal System for Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To consider and approve Flintshire County Council’s response to a White Paper: A New Tribunal System for Wales.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi papur gwyn ar ddiwygiadau arfaethedig i’r tribiwnlysoedd datganoledig i greu system dribiwnlysoedd unedig yn cynnwys Tribiwnlys Haen Gyntaf Cymru a Thribiwnlys Apêl Cymru.

 

Roedd y tribiwnlysoedd datganoledig wedi datblygu bob yn dipyn dros y blynyddoedd

dros y cyfnodau cyn ac ar ôl datganoli. Roedd yr ymgynghoriad yn ceisio barn ar ddiwygiadau i dribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru i greu system unedig.

 

            Eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) bod y cynnig i greu apeliadau derbyniadau i ysgolion yn gosod risg ar y sefydliad mewn cyfnod lle’r oedd yna eisoes bwysau sylweddol ar y gyllideb a’r ymateb i hynny fyddai bod yn gryf a datgan, oni bai bod Llywodraeth Cymru’n ariannu’r gwaith o ymdrin ag apeliadau mewn perthynas ag addysgu, na ddylid symud ymlaen â’r rhan honno o’r cynnig.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r ymateb drafft i’r ymgynghoriad.

Awdur yr adroddiad: Matthew Powell

Dyddiad cyhoeddi: 12/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/09/2023

Accompanying Documents: