Manylion y penderfyniad

Wales Pension Partnership

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (HAWL I WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

 

PENDERFYNWYD

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod yn rhinwedd paragraff(au) 14 Adran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

Cyflwynwyd a thrafodwyd yr eitem hon ar y rhaglen.

 

PENDERFYNWYD:

 

a)    Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r meini prawf gwerthuso ar gyfer ymarfer caffael gweithredwr PPC yn 75% ansawdd a 25% pris.

b)    Nododd y Pwyllgor fod PPC yn adrodd ar fenthyca stoc ac ymgysylltiad, a chytunwyd y dylid cylchredeg hyn i’r Pwyllgor cyn cyfarfodydd, ond na ddylid ei gynnwys ar raglenni.

c)    Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar eu hymateb i adolygiad themâu stiwardiaeth PPC.

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 19/03/2024

Dyddiad y penderfyniad: 30/08/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 30/08/2023 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •