Manylion y penderfyniad

Proposed Administration Team Re-Structure

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (HAWL I WYBODAETH) 1985 – YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD

 

PENDERFYNWYD

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod yn rhinwedd paragraff(au) 14 Adran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

Cyflwynwyd a thrafodwyd yr eitem hon ar y rhaglen.

PENDERFYNWYD:

 

a)    Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r newidiadau i strwythur sefydliadol y Tîm Gweinyddu Pensiynau.

b)    Nodi’r cynnydd cychwynnol o £113,000 yn y costau staffio blynyddol.

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 19/03/2024

Dyddiad y penderfyniad: 30/08/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 30/08/2023 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •