Manylion y penderfyniad

Investment and Funding Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Gofynnodd Mr Hibbert a yw’r Gronfa yn gallu ystyried cyd-barti gwahanol i JP Morgan o fewn y Fframwaith Arian Parod a Rheoli Risg. Eglurodd Mr Dickson er bod banciau mawr eraill ar gael, pan gafodd y mandad ei gychwyn, dewiswyd JP Morgan drwy broses adolygu gynhwysfawr a ystyriodd ffactorau fel gweithredu, ESG a ffioedd. Dywedodd fod y cyd-bartïon amgen hefyd yn debygol o fod yn fanciau buddsoddi ac nad oes dewis perffaith ar gael.

 

Gofynnodd Mr Hibbert pa mor aml mae’r dewis yma’n cael ei adolygu. Eglurodd Mr Dickson fod yna broses adolygu flynyddol ond mae’r broses o ddewis rheolwr yn cael ei chychwyn yn seiliedig ar ba un ai yw JP Morgan yn cyflawni eu rôl ai peidio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn ystyried, nodi ac yn gwneud sylwadau ar y diweddariad.

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 19/03/2024

Dyddiad y penderfyniad: 30/08/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 30/08/2023 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: