Manylion y penderfyniad

Croes Atti Residential Home Capital Development

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for Flintshire County Council to enter into a contract with Willmott Dixon to build a new 56 bed residential care home in Flint.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad a oedd yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a oedd yn mynd rhagddo yng Nghroes Atti a manylion am gyflwyniad y contract terfynol. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn rhoi awdurdod i’r Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) a’r Prif Swyddog (Llywodraethu) i fynd i gontract gyda’r cyflenwr a nodir yn yr adroddiad i ddechrau adeiladu’r datblygiad newydd, yn amodol ar gymeradwyo’r swm llawn o gyllid a geisiwyd gan Lywodraeth Cymru.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 12/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/09/2023

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •