Manylion y penderfyniad

Looked After Children Placements

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

For Members to review the policy for arranging and managing unregistered and unregulated placements when required in exceptional circumstances.

Penderfyniadau:

Rhoddwyd cyflwyniad gan Uwch Reolwr Plant a’r Gweithlu a oedd yn ymdrin â’r ystod o leoliadau lle cefnogid plant sy’n derbyn gofal a’r trefniadau pwrpasol a oedd yn eu lle ar gyfer plant ag anghenion mwy cymhleth.

 

Yn dilyn y cyflwyniad, ymatebodd y swyddogion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cafodd yr argymhellion, fel y’u diwygiwyd, eu cynnig gan y Cynghorydd Buckley a’u heilio gan y Cynghorydd Mackie.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn sicr o’r dull gweithredu yn y trefniadau i gefnogi plant sy’n derbyn gofal; a

 

(b)       Bod adroddiad Rhan 2 pellach yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn y dyfodol, yn cynnwys canlyniad yr adolygiad a’r effaith ar arferion polisi lleol Cyngor Sir y Fflint.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 04/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 27/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/04/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •