Manylion y penderfyniad

Y Diweddaraf am Foderneiddio Ysgolion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide details of the changes to the operational construction programme for Band B – Sustainable Communities for Learning Programme noted in the Council’s Strategic Outline Plan and to approve entering into a construction contract.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Eastwood yr adroddiad a oedd yn cyflwyno manylion newidiadau i’r rhaglen adeiladu weithredol ar gyfer Band B - Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu a amlinellwyd yng Nghynllun Strategol Amlinellol y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD:

           

(a)       Nodi cynnwys yr adroddiad a’r cynnydd mewn perthynas â moderneiddio ysgolion;

 

(b)       Y rhoddir cymeradwyaeth i lunio contract adeiladu ar gyfer y prosiect arfaethedig yn Ysgol Croes Atti, y Fflint, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru o’r achos busnes llawn; ac

 

(c)        Y rhoddir cymeradwyaeth i lunio contract adeiladu ar gyfer y prosiect arfaethedig yn Ysgol Penyffordd.

Awdur yr adroddiad: Rachel Padfield

Dyddiad cyhoeddi: 22/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 23/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/05/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 02/06/2023

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •