Manylion y penderfyniad

Theatr Clwyd Business Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the Theatr Clwyd Business Plan for 2023-2029 for endorsement.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad a oedd yn cynnwys Cynllun Busnes Theatr Clwyd 2023-29 a chyfrifon masnachu T?’r Cwmnïau ar gyfer blwyddyn fasnachu lawn gyntaf Ymddiriedolaethau Theatr Clwyd.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr Clwyd fod sylwadau a wnaed yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant wedi’u cynnwys yn y Cynllun Busnes diwygiedig a bod yr adroddiad wedi cael derbyniad cadarnhaol.  Roedd Cynllun Busnes wedi'i ddiweddaru ar gael a byddai'n cael ei anfon at y Cabinet yn dilyn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod awdurdod i gymeradwyo Cynllun Busnes diwygiedig Theatr Clwyd 2023-29 yn cael ei ddirprwyo i’r Rheolwr Corfforaethol – Rhaglen Gyfalaf ac Asedau mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden ar ôl derbyn y Cynllun Busnes wedi’i ddiweddaru.

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 25/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/04/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 05/05/2023

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •