Manylion y penderfyniad

Town Centre Regeneration Loans

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on the Welsh Government Town Centre Loan funding available for the Council to administer as part of Flintshire’s town centre regeneration programme.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Healey yr adroddiad ac eglurodd dros yr wyth i ddeng mlynedd diwethaf, ochr yn ochr â chyfleoedd cyllid grant adfywio canol trefi nad oeddent yn ad-daladwy, roedd Llywodraeth Cymru (LlC) wedi cyflwyno cyllid benthyciad cyfalaf ad-daladwy i awdurdodau lleol ledled Cymru.   

 

Drwy ddarparu cyllid benthyciad sydd angen ei dalu’n ôl, nod Llywodraeth Cymru oedd hwyluso cyflawniad ei fframweithiau polisi adfywio strategol sydd yn ceisio cynyddu nifer yr ymwelwyr a bywiogrwydd, cefnogi twf economi leol, arallgyfeirio defnydd yr eiddo o fewn canol y dref, a helpu rhoi bywyd newydd i dir ac eiddo mewn lleoliadau canol dref ledled Cymru.

 

            Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaeth, Menter ac Adfywio bod yr adroddiad wedi cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a’r Economi lle cafodd ei gefnogi.        

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r dyfarniad cyllid benthyciad ad-daladwy ar gyfer adfywio canol trefi yn Sir y Fflint; a

 

(b)       Cymeradwyo’r meini prawf a’r ymagwedd arfaethedig ar gyfer gweinyddu a rheoli cyllid benthyciad ad-daladwy canol trefi ar draws Sir y Fflint.

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 22/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 23/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/05/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 02/06/2023

Accompanying Documents: