Manylion y penderfyniad

Independent Remuneration Panel for Wales (IRPW) Annual Report, February 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd adroddiad i roi manylion yr adroddiad blynyddol terfynol gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2023-24.  Rhoddodd wybodaeth gefndir a dywedodd na fu unrhyw newidiadau i’r cynigion oedd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad drafft a ystyriwyd gan y Pwyllgor yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar  9 Tachwedd 2022 ac felly byddai’r holl ffigyrau a ddarparwyd yn adroddiad Tachwedd yn cael eu gweithredu o 1 Ebrill 2023.   

 

Wrth gymeradwyo’r argymhelliad, cyfeiriodd y Cynghorydd Ted Palmer at baragraff 1.05 o’r adroddiad a mynegodd bryder y gall Aelodau neu aelodau cyfetholedig deimlo dan bwysau gan y datganiad IRPW i hepgor unrhyw ran o’u hawliad i dâl o dan benderfyniad y Panel ar gyfer y flwyddyn arbennig honno.   Cafodd yr argymhelliad ei eilio gan y Cynghorydd Gillian Brockley. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r penderfyniadau a wnaed gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2023/24.

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 21/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 15/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/03/2023 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Accompanying Documents: