Manylion y penderfyniad

Report back from the Call In of Decision No.4056 - Waste Strategy Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Item Deferred

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To report back from the Call In.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Thrafnidiaeth) yr eitem a dywedodd fod yr awdurdod dal mewn perygl o gael dirwy sylweddol os nad yw’r targedau ailgylchu’n cael eu cyrraedd.   Roedd gwaith yn cael ei wneud i geisio deall pam nad yw’r targedau’n cael eu cyrraedd.   Gan ymateb i hynny, fe awgrymodd y Cynghorydd Roberts y dylai’r adroddiad gael ei ohirio tan gyfarfod y Cabinet ym mis Mawrth a fyddai’n rhoi amser iddynt gael cyfarfod gyda’r Gweinidog.   Cefnogwyd hyn.

 

PENDERFYNWYD:

 

            Bod yr eitem yn cael ei ohirio tan gyfarfod y Cabinet ym mis Mawrth.

Awdur yr adroddiad: Steven Goodrum

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 23/02/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/02/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/03/2023

Accompanying Documents: