Manylion y penderfyniad

Disposal of Phase 1 Expressway Industrial Park

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To sell leasehold interest to freeholder.

Penderfyniadau:

PENDERFYNWYD:

 

Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o weddill y cyfarfod gan yr ystyrir bod yr eitemau canlynol wedi’u heithrio yn rhinwedd paragraff(au) 14 Adran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

GWERTHU PARC BUSNES EXPRESSWAY, QUEENSFERRY

 

Cyflwynodd y Rheolwr Corfforaethol, Rhaglen Gyfalaf ac Asedau, yr adroddiad oedd yn gofyn am gefnogaeth i waredu Buddiant Lesddaliad y Cyngor Sir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo gwaredu buddiant lesddaliad y Cyngor, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Awdur yr adroddiad: Lisa McLellan

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 17/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/01/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/01/2023

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •