Manylion y penderfyniad

Governance and Audit Committee Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the Governance and Audit Committee Annual Report 2021/22

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i geisio cymeradwyaeth ar gyfer Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021/22.  Cyflwynodd wybodaeth gefndir a chyfeiriodd at y pwyntiau allweddol sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad.  Roedd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2021/22 wedi’i atodi i’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD: 

 

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2021/22.

 

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/01/2023 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: