Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Community & Housing Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol i’w hystyried, a dywedodd fod diweddariad rheolaidd yngl?n â Rheoli Cartrefi Gwag wedi ei ychwanegu i’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer pob cyfarfod yn y dyfodol, yn dilyn cais gan y Cadeirydd.

 

            Siaradodd yr Hwylusydd am y camau gweithredu a oedd yn deillio o gyfarfodydd blaenorol, fel y dangosir yn Atodiad 2 yr adroddiad, a dywedodd y dosberthir gwybodaeth yngl?n â’r dadansoddiad o gategorïau ar gyfer y Grant Cymorth Tai, gwybodaeth am y nifer o eiddo gwag a fyddai’n costio mwy na £10,000 i allu eu defnyddio eto, a chost System Trefnu Adnoddau Deinamig awtomatig, i’r Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod.  

 

            Mewn perthynas â Gr?p Tasg a Gorffen yr Adolygiad o Dai Gwarchod, dywedodd yr Hwylusydd ei bod wedi derbyn 4 enwebiad gan y Pwyllgor, a byddai’n cysylltu â swyddogion i ganfod dyddiad addas ar gyfer y cyfarfod cyntaf.

 

Cafodd yr argymhellion, fel y’i hamlinellwyd yn yr adroddiad, eu cynnig gan y Cynghorydd David Evans a’u heilio gan y Cynghorydd Gillian Brockley.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)        Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 06/06/2023

Dyddiad y penderfyniad: 19/04/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/04/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Accompanying Documents: