Manylion y penderfyniad

Supplier Contracts

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Oherwydd gwrthdaro buddiannau, bu i gynrychiolwyr Mercer ac Aon adael y cyfarfod ac ail-ymuno o baragraff 1.09. Cyflwynwyd a thrafodwyd yr eitem hon ar y rhaglen.

 

PENDERFYNWYD

(a)      Bod y Pwyllgor yn ymestyn y contract ag Aon tan 31 Mawrth 2025.

(b)      Bod y Pwyllgor yn ymestyn y contract â Mercer tan 31 Mawrth 2025.

(c)       Bod y Pwyllgor yn cytuno i barhau â’r contract gyda Heywood ar sail dreigl 12 mis tan fis Chwefror 2028.

(d)      Bod y Pwyllgor yn nodi’r diweddariad ar Link Fund Solutions a’i drafod.

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 03/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/11/2022 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •