Manylion y penderfyniad

Asset Pooling

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

            Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon wedi’i chynnwys at ddibenion nodi a bod mwy o fanylion wedi’u cynnwys yn yr eitem nesaf ar y rhaglen.

            Nododd Mr Hibbert fod fformat rhithiol y cyfarfodydd Pwyllgor, ar y cyfan, yn gwneud pethau’n anodd iawn iddo gan nad oedd ganddo gopi hygyrch o bapurau cyfarfodydd a dim ond un sgrîn oedd ganddo. Felly nid oedd yn gallu dilyn ei ddogfennau a chodi pwyntiau yn y cyfarfod. Cytunodd y Cynghorydd Hughes â Mr Hibbert a holodd a fyddai’n bosib newid cyfarfodydd y Pwyllgor i gyfarfodydd hybrid o hyn ymlaen. Cytunodd y Swyddogion i gyflwyno’r mater i’r Gwasanaethau Democrataidd.

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r diweddariad

 

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 03/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/11/2022 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: