Manylion y penderfyniad

Managed Stores Contract

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve the award of the managed stores contract via the ADRA All Wales materials framework.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bibby yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer cyflenwi deunyddiau adeiladu a gwasanaethau cysylltiedig yn y dyfodol trwy reoli storfeydd trwy gontract dyfarnu uniongyrchol Fframwaith Deunyddiau Cymru Gyfan ADRA.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Dyfarnu’r contract rheoli storfeydd trwy Fframwaith Deunyddiau Cymru Gyfan ADRA; a

 

(b)       Nodi’r dyfarniad ar gyfer contract pedair blynedd gyda’r opsiwn o’i ymestyn am bedair blynedd arall, yn amodol ar berfformiad.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/12/2022

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •