Manylion y penderfyniad

MTFS & Budget Setting 2023-24 (Stage 2) (S&HC OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

That the Committee reviews and comments on the cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Penderfyniadau:

Cynigiwyd gwahardd y wasg a’r cyhoedd gan y Cynghorydd Owen, ac eiliwyd  gan y Cynghorydd Robert Davies.

 

                      Darparodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) gyflwyniad, a oedd yn cynnwys y meysydd canlynol:-

 

·           Atgoffa am Sefyllfa Gyllideb y Cyngor

·           Pwysau costau ar y Gwasanaethau Cymdeithasol

·           Gostyngiad yng Nghyllideb y Gwasanaethau Cymdeithasol

·           Effeithlonrwydd y Gorffennol - Gwasanaethau Cymdeithasol

·           Risg, Materion a Chydnerthedd- Gofal Cymdeithasol i Oedolion

·           Risg, Materion a Chydnerthedd - Gwasanaethau Plant

·           Risg, Materion a Chydnerthedd - Diogelu a Chomisiynu

·           Pwysau Costau y Tu Allan i’r Sir

·           Gweithdrefn y gyllideb – Cam 2

·           Gweithdrefn y gyllideb – Cam 3 (Terfynol)

 

Yn dilyn y cyflwyniad, fe wnaeth y swyddogion ymateb i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Mackie a’u heilio gan y Cynghorydd Owen.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)         Nodi pwysau costau portffolios Gofal Cymdeithasol;

 

(b)         Nodi dewisiadau portffolios Gofal Cymdeithasol i leihau cyllidebau; a

 

(c)          Bod y Pwyllgor yn cynghori ar unrhyw feysydd effeithlonrwydd cost y mae'n credu y dylid eu harchwilio ymhellach.

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 28/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 08/12/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/12/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •