Manylion y penderfyniad

MTFS & Budget Setting 2023-24 (Stage 2)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

That the Committee reviews and comments on the cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Penderfyniadau:

Cynigiwyd symud i 2il Ran y cyfarfod gan y Cynghorydd Mike Peers ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Ian Hodge.

                                                                                                                    

                      Darparwyd cyflwyniad ar y cyd gan Brif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi), a Phrif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) a oedd yn trafod y meysydd canlynol:

 

 • pwrpas a chefndir
 • atgoffa am sefyllfa Cyllideb y Cyngor
 • pwysau costau Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi
 • crynodeb o bwysau costau Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi
 • toriadau i gyllideb Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi
 • arbedion effeithlonrwydd Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi yn y gorffennol
 • her cyllideb 2023/24 – ein dull o ymdrin â hi
 • crynodeb – toriadau i gyllideb Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi
 • pwysau costau Gwasanaethau Stryd a Chludiant
 • crynodeb o bwysau costau Gwasanaethau Stryd a Chludiant
 • toriadau i gyllideb Gwasanaethau Stryd a Chludiant
 • arbedion effeithlonrwydd Gwasanaethau Stryd a Chludiant yn y gorffennol
 • her cyllideb 2023/24 – ein dull o ymdrin â hi
 • crynodeb – toriadau i gyllideb Gwasanaethau Stryd a Chludiant
 • camau nesaf ar gyfer y broses o osod cyllideb 2023/24
 • proses y gyllideb – Cam 2
 • proses y gyllideb – Cam 3 (Terfynol)

 

Yn dilyn y cyflwyniad, ymatebodd y Swyddogion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Ian Hodge yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Dan Rose.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi pwysau costau portffolio Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi;

 

(b)       Nodi opsiynau portffolio Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi i gwtogi cyllidebau;

 

(c)        Nodi pwysau costau’r portffolio Gwasanaethau Stryd a Chludiant; a

 

(d)       Nodi opsiynau’r portffolio Gwasanaethau Stryd a Chludiant i gwtogi cyllidebau.

 

 

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 13/02/2023

Dyddiad y penderfyniad: 13/12/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/12/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

 • Restricted enclosure  View reasons restricted
 • Restricted enclosure  View reasons restricted
 •