Manylion y penderfyniad

Consultation on the Reform of Business Rates

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide information on a Welsh Government consultation seeking views on the reform of Business Rates.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad a oedd yn rhoi gwybodaeth am ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru, yn ceisio barn ar ystod eang o welliannau i Ardrethi Busnes.  

 

Eglurodd y Rheolwr Refeniw a Chaffael fod y cynigion yn cynnwys:

 

·         Cylchredau ailbrisio amlach

·         Gwella’r llif gwybodaeth rhwng y llywodraeth a thalwyr ardrethi

·         Rhoi mwy o hyblygrwydd i LlC ddiwygio rhyddhadau ac eithriadau

·         Adolygu rhyddhadau ac eithriadau

·         Darparu mwy o gyfleoedd i amrywio’r lluosydd

·         Gwella sut y caiff y swyddogaethau prisio eu gweinyddu

·         Mesurau pellach i fynd i’r afael ag osgoi ardrethi

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys cyfres o ymatebion a argymhellir ar y cynigion gwella, a oedd wedi’u hatodi i’r adroddiad, i gwestiynau penodol a ofynnwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyried cynigion yr ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru a rhoi awdurdod i’r Rheolwr Refeniw a Chaffael, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol, gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, i ymateb i gwestiynau’r ymgynghoriad, fel yr amlinellir yn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: David Barnes

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/11/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/12/2022

Accompanying Documents: