Manylion y penderfyniad

Sheltered Housing Review Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update to the Committee following the Sheltered Housing review.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth Asedau Tai adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar adolygiad tai gwarchod y Cyngor, y fethodoleg arfaethedig i’w defnyddio i ddynodi asedau i gael eu cynnwys yn yr adolygiad a’r gwerthusiad dewisiadau cysylltiedig o’r asedau hyn.   

 

Wrth ymateb i sylwadau gan y Cynghorydd Bernie Attridge am gyfathrebu, eglurodd y Rheolwr Gwasanaeth Asedau Tai fod yr adroddiad yn ceisio sylwadau’r Pwyllgor ar y fethodoleg arfaethedig, ac yn dilyn hyn, cam nesaf y broses fyddai ymgysylltu/ymgynghori ag Aelodau a thenantiaid. Cyfeiriodd y Prif Weithredwr at adroddiadau Craffu blaenorol ac ychwanegodd fod y pandemig wedi arafu cynnydd y prosiect ond ei fod yn dal yn ei gamau cynnar iawn.   

 

Awgrymodd y Cynghorydd Attridge y dylid sefydlu Gr?p Tasg a Gorffen i ystyried sut fyddai’r prosiect yn symud ymlaen. Cefnogwyd hyn gan y Pwyllgor a dywedodd yr Hwylusydd y byddai adroddiad i amlinellu cylch gorchwyl y Gr?p Tasg a Gorffen yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd Attridge fod yr adroddiad y cael ei nodi a bod Gr?p Tasg a Gorffen yn cael ei sefydlu i ystyried camau nesaf yr Adolygiad Tai Gwarchod.  Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Linda Thew.

 

PENDERFYNWYD: 

 

(a)       Nodi’r adroddiad; a

 

(b)       Bod Gr?p Tasg a Gorffen yn cael ei sefydlu i ystyried camau nesaf yr Adolygiad Tai Gwarchod.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 20/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 08/02/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/02/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •