Manylion y penderfyniad

Managed Stores Contract

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Stores Contract.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Busnes y cynigion ar gyfer cyflenwi deunyddiau adeiladu a gwasanaethau cysylltiedig yn y dyfodol drwy reoli storfeydd drwy Fframwaith Deunyddiau Cymru Gyfan ADRA.   Mae’r fframwaith yn cynnig cyfleoedd ledled Cymru i gydweithio ag awdurdodau a darparwyr tai eraill, a fyddai’n darparu arbedion posib’ ar ddeunyddiau trwy archebion mwy.

 

Byddai’r Cyngor yn parhau i fonitro perfformiad y contract drwy dderbyn dangosyddion perfformiad allweddol.  Byddai hyn yn galluogi i unrhyw bryderon o ran perfformiad gael eu nodi’n gynnar ac mae’n cyflwyno cyfleoedd am fesurau gwelliant parhaus i gael eu datblygu.

 

Ymatebodd y Rheolwr Busnes i gwestiynau a godwyd gan y Cynghorydd Bernie Attridge yngl?n â safleoedd eraill sydd ar gael a’r fantais i’r gymuned.

 

Cafodd yr argymhellion, fel y’i hamlinellwyd o fewn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Bernie Attridge a’u heilio gan y Cynghorydd Rob Davies.   

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi dyfarniad contract rheoli storfeydd, fel yr a amlinellwyd yn yr adroddiad, drwy Fframwaith Deunyddiau Cymru Gyfan ADRA; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r dyfarniad ar gyfer contract pedair blynedd gyda’r opsiwn o’i ymestyn am bedair blynedd arall yn amodol ar berfformiad.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 12/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 16/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/11/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •