Manylion y penderfyniad

Overview & Scrutiny Terms of Reference

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd,

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr adroddiad ar y diwygiadau arfaethedig i'r Cylch Gorchwyl ar gyfer pob un o'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.  Darparodd wybodaeth gefndir a dywedodd fod y cylch gorchwyl presennol a'r newidiadau arfaethedig wedi'u nodi yn atodiadau’r adroddiad.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan y Cynghorydd Ian Hodge ac eiliwyd gan y Cynghorydd Arnold Woolley

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn argymell y diwygiadau arfaethedig i’r Cylch Gorchwyl ar gyfer pob un o’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i’r Cyngor

 

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 21/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 29/09/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 29/09/2022 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Accompanying Documents: