Manylion y penderfyniad

Treasury Management Annual Report 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Information Only

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present to Members the draft Annual Treasury Management Report 2021/22

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2021/22.  Dywedodd, fel sy'n ofynnol dan Reolau Gweithdrefnau Ariannol y Cyngor, fod yr Adroddiad Blynyddol wedi’i adolygu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 27 Gorffennaf 2022 a'r Cabinet ar 26 Medi 2022.  Nid oedd unrhyw faterion o bwys wedi’u codi.  Soniodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol am y prif bwyntiau fel y nodwyd yn 1.05–1.09 yn yr adroddiad eglurhaol.

 

Wrth gynnig yr argymhelliad yn yr adroddiad fe wnaeth y Cynghorydd Paul Johnson ddiolch i'r Rheolwr Cyllid Corfforaethol a'i dîm am eu gwaith ar gynhyrchu'r Adroddiad Blynyddol.  Eiliodd y Cynghorydd Ted Palmer hyn.

 

PENDERFYNWYD: 

 

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2021/22.

 

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 11/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 18/10/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/10/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: