Manylion y penderfyniad

Local Government and Elections (Wales) Act 2021

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To share an update on progress with the Local Government Bill Working Group.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ac eglurodd bod y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) wedi dod yn Ddeddf ym mis Ionawr 2021.  Roedd hwn yn Ddeddf eang a mawr, a sefydlwyd Gweithgor i sicrhau bod pob agwedd a oedd yn berthnasol i’r Cyngor yn cael ei weithredu.  

 

Cyfeiriodd yr Aelodau at yr Atodiad a oedd yn amlygu sut yr oedd y Cyngor wedi ymateb i rannau allweddol o’r Ddeddf.  Gan amlinellu rhai o brif newidiadau cadarnhaodd mai’r newid mwyaf oedd cynnal cyfarfodydd o bell, a oedd wedi bod yn ymateb i’r Pandemig ond ddim yn ôl y gyfraith.  Gyda’r Atodiad, cadarnhaodd bod y meysydd isod a ddengys yn wyrdd wedi cael eu gweithredu’n llawn gyda’r meysydd a ddengys yn llwyd ddim yn cael eu cyflawni a bod y 5 maes a ddengys yn oren ar waith. 

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio.

PENDERFYNWYD:

 

(a)          I dderbyn yr adroddiad briffio, a bod y Cyngor yn cael sicrwydd;

(b)          Bod y cyfansoddiad a goblygiadau eraill y Ddeddf yn cael eu nodi;

 

(c)          Bod Swyddog y Gweithgor yn sefyll i lawr tan ac oni bai bod unrhyw bwerau sydd heb eu gweithredu sy’n ofynnol i weithredu; a

 

(d)          Bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a Chyfansoddiadol, wedi’i gefnogi gan y Prif Swyddog (Llywodraethu) yn gweld yr agweddau terfynol y gweithrediad o’r Ddeddf i’w ddiwedd.

 

Awdur yr adroddiad: Steven Goodrum

Dyddiad cyhoeddi: 05/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 27/09/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/09/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: