Manylion y penderfyniad

Tri Ffordd and Growing Places Re-location Project (Maes Gwern Development)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on progress at the new Maes Gwern development in Mold.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones yr adroddiad ar y prosiect ad-leoli ar gyfer Tri Ffordd a Growing Places.

 

PENDERFYNWYD:

           

Fod y cynnydd a wnaed ar gyfer datblygiad Maes Gwern yn cael ei nodi a bod awdurdod yn cael ei roi i fynd i gontract ar gyfer adeiladu’r datblygiad newydd cyn belled â bod grant Llywodraeth Cymru yn cael ei gymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Janet Bellis

Dyddiad cyhoeddi: 10/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 18/07/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/07/2023 - Cabinet

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •