Manylion y penderfyniad

Shared Prosperity Fund

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on the development of the programme and to recommend to Cabinet that approval is given for the framework of priorities and processes needed to effectively operate the programme.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Menter ac Adfywio’r adroddiad.  Darparodd wybodaeth gefndir a dywedodd fod yr adroddiad yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad yr isadeiledd rheoli rhaglen, yn lleol ac yn rhanbarthol, ac yn nodi’r blaenoriaethau a argymhellir ar gyfer y rhaglen yn ogystal â’r meini prawf a fyddai’n cael ei ddefnyddio i asesu’r prosiectau sy’n ceisio cyllid drwy’r rhaglen. Roedd yr adroddiad hefyd yn darparu diweddariad eang ar y prosiectau Cyngor strategol a oedd wrthi’n cael eu datblygu’n barod ar gyfer y rhaglen.  Gofynnwyd i’r Aelodau argymell i’r Cabinet gymeradwyo’r fframwaith o flaenoriaethau a phrosesau angenrheidiol i weithredu’r rhaglen yn effeithiol.

 

Siaradodd y Cynghorydd David Healey o blaid y prosiect ac fe ganmolodd y Rheolwr Menter ac Adfywio ar ei waith.

 

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Dan Rose a Mike Allport.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       bod y cynnydd a wnaed o ran datblygu rhaglen y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn rhanbarthol ac yn lleol yn cael ei nodi;

 

(b)       bod yr amlinelliad bras o’r strwythurau a’r prosesau a ddefnyddir i ddarparu’r rhaglen yn cael ei nodi; a 

 

(c)        bod defnyddiau arfaethedig o gronfeydd 2022/2023 gan y Cyngor yn cael eu cefnogi.

 

 

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 14/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 15/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/11/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: