Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol a oedd ynghlwm yn Atodiad 1 i’r adroddiad a chadarnhaodd nad oedd unrhyw newidiadau arfaethedig i’r eitemau a oedd wedi’u rhestru.   Cadarnhaodd fod bob cam gweithredu o’r cyfarfod diwethaf wedi’u cwblhau.   Darparwyd gwybodaeth ar weithdy Estyn a sesiwn friffio’r Gr?p Monitro Perfformiad Ysgolion ac atgoffwyd aelodau y byddai’r gweithdy GwE yn cael ei gynnal ddydd Llun, 5 Rhagfyr am 2.00pm.

 

Cynigiodd Mrs Lynn Bartlett ddilyn yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad ac eiliodd y Cynghorydd Gladys Healey y cynnig hwnnw.                         

 

PENDERFYNWYD: 

 

(a)      Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)     Nodi’r cynnydd a wnaed wrth gyflawni’r camau gweithredu oedd heb eu cwblhau.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 28/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 01/12/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/12/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Accompanying Documents: