Manylion y penderfyniad

Armed Forces Act 2021

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To inform Cabinet of new legislation related to the Armed Forces, which will have an impact on services for Housing and Education.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr eitem ac eglurodd bod Cyngor Sir y Fflint, wedi arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog ym mis Gorffennaf 2013. Roedd y Cyfamod yn addewid gan y genedl i’r rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog i sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg, ynghyd â’u teuluoedd.

 

Ymgorfforodd Deddf y Lluoedd Arfog 2021 y ddeddf yn gyfraith, gan roi rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus i sicrhau nad yw personél, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr na’u teuluoedd dan anfantais wrth gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus. 

 

Eglurodd y Prif Weithredwr fod disgwyl i Adran 8 Deddf y Lluoedd Arfog 2021 ddod i rym ym hydref 2022 a’i bod yn cyflwyno dyletswydd ar adrannau Tai ac Addysg i roi “sylw dyledus” i egwyddorion y Ddeddf.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r ddeddfwriaeth sydd ar fin dod i rym a’i goblygiadau o ran Tai ac Addysg.

 

Awdur yr adroddiad: Fiona Mocko

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 21/07/2022

Accompanying Documents: