Manylion y penderfyniad

Political Balance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To update the Political Balance Calculations.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad ar y cyfrifiad diwygiedig o gydbwysedd gwleidyddol, fel y cytunwyd yn y Cyfarfod Blynyddol, yn ymgorffori’r wybodaeth ddiweddar am gr?p gwleidyddol newydd. Cytunwyd ar y dyraniadau arfaethedig yn y cyfrifiad gan arweinwyr grwpiau, a byddai’n bodloni gofynion cydbwysedd gwleidyddol, gan ddarparu 135 sedd i Aelodau ar draws yr holl bwyllgorau yn seiliedig ar aelodaeth bresennol y grwpiau.

 

Cafodd Atodiad 1 yr adroddiad yn cynnwys manylion dyraniadau seddi arfaethedig ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Ian Roberts a Billy Mullin. O'i roi i bleidlais, cymeradwywyd hyn yn unfrydol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cytuno ar y dyraniad cydbwysedd gwleidyddol oedd ynghlwm â’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 05/10/2022

Dyddiad y penderfyniad: 26/07/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/07/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: