Manylion y penderfyniad

The School Standards and Organisation Code for enlargement of the premises for Drury CP School and Penyffordd CP School

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To determine whether to proceed with statutory proposals for school organisational change to enlarge both premises following completion of consultation.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr eitem oedd yn ceisio cymeradwyaeth i gyhoeddi rhybudd statudol drwy ‘Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, Cod Trefniadaeth Ysgolion’ i ymestyn yr eiddo mewn dwy ysgol - Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd.

 

Mae’r Cod yn nodi gofynion Newid a Reoleiddir i Ysgolion Cymunedol, Sylfaen a Gwirfoddol o ran ymestyn eiddo ysgolion.Mae’r prosiectau buddsoddi arfaethedig yn Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd yn bodloni’r sbardun sy’n gofyn am ymgynghoriad ar gynyddu capasiti i bob ysgol drwy fframwaith gyfreithiol Llywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn cymeradwyo cyhoeddi rhybudd statudol drwy ‘Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, Cod Trefniadaeth Ysgolion’ i ymestyn yr eiddo yn Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd.

 

Awdur yr adroddiad: Jennie Williams

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 21/07/2022

Accompanying Documents: