Manylion y penderfyniad

Update on the Recruitment of a Town and Community Council Representative

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad i roi gwybod am gynnydd wrth recriwtio cynrychiolydd newydd i Gynghorau Tref a Chymuned.  Roedd angen i’r Pwyllgor Safonau gynnwys cynrychiolydd i Gynghorau Tref a Chymuned.  Roedd yn rhaid i’r cynrychiolydd fod yn Gynghorydd a oedd yn gwasanaethu ar Gyngor Tref neu Gymuned, ond ni allai fod yn Gynghorydd Sir hefyd.  Gofynnwyd i Gynghorau Tref a Chymuned enwebu ymgeiswyr posib’.  Roedd cyfanswm o 6 ymgeisydd ac roedd pob un wedi darparu ysgrif-bortread a oedd wedi cael ei anfon at yr holl Gynghorau.  Gofynnwyd i’r Cynghorau enwebu eu dewis cyntaf a’u hail ddewis fel cynrychiolydd.  Yr ymgeisydd oedd â’r nifer uchaf o bleidleisiau fyddai’n cael ei ddewis.  Pe bai’n gyfartal, byddai’r ymgeisydd â’r nifer mwyaf o bleidleisiau fel dewis cyntaf yn cael ei ddewis.  Byddai’r penodiad ffurfiol yn cael ei wneud gan y Cyngor llawn ar 18 Hydref 2022.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan Mark Morgan ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Teresa Carberry.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r broses i benodi cynrychiolydd i’r Cynghorau Tref a Chymuned.

 

Awdur yr adroddiad: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew)

Dyddiad cyhoeddi: 22/12/2022

Dyddiad y penderfyniad: 05/09/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/09/2022 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: